shadow_left
no
Shadow_R
 
 
 
   
PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Admin   
2004. augusztus 20. péntek, 13:11

Gondolatok

 

A legszebb a világon

A legszebb nap, 
A ma.

A legnagyobb akadály, 
A félelem.

A legkönnyebb,
Tévedni.

Minden rossz gyökere,
Az egoizmus, az önzés.

A legszebb szórakozás,
A munka.

A legveszedelmesebb vereség, 
A bátorság hiánya.

A legjobb tanítók, 
A gyermekek.

A legszükségesebb szükségszerűség, 
Önmagamat ajándékozni.

Mi boldogít a legteljesebben, 
A másik embernek hasznára lenni.

A legveszedelmesebb hiba, 
A rossz kedélyállapot.

A legközönségesebb érzés, 
A bosszú és a gyülölet.

A legszebb ajándék, 
A megértés, az együttérzés.

A nélkülözhetetlen?
Az otthon, a valahová tartozás.

A jóleső érzés, 
A belső béke.

A legjobb megoldás, 
Az optimizmus.

A legnagyobb megelégedettség, 
Az elvégzett kötelesség.

A legnagyobb erő a világban, 
A hit.

A legfontosabb emberek, 
A szülők.

A legszebb a világon, 
A SZERETET.

 


 

az imádságról

"Fölfedeztem minden baj gyökerét, minden siránkozásunk okát: hiányzik az imádság. Társadalmunk megújulásának az imádságból kell kiindulnia."


"A kudarc legfontosabb okai az imádság elhanyagolásában és az őszinteség hiányában keresendők. Ezért van szükség arra, hogy mindannyian teljes őszinteséggel önvizsgálatot tartsunk."

 

a szegénységről

"Jézust kortársai visszautasították, mert szegénysége ingerelte gazdagságukat. Vajon szegényeink visszautasítanak-e bennünket, mert bántja őket gazdagságunk, vagy jól érzik magukat velünk, mert egyformák vagyunk a szegénységben?"

 

a szeretetről

"A szeretet otthon kezdődik. Minden attól függ, hogyan szeretjük egymást. Ebből a kölcsönös szeretetből táplálkozzon családi életetek, és bármerre járjatok is, ezt a szeretetet sugározzátok magatokból. Ne féljetek a szeretettel járó szenvedéstől, mert Jézus maga is így szeretett."

 

az abortusztról

"Ma Jézus gyermekként jön közénk újra - meg nem született gyermekként -
és övéi nem fogadják be Őt.
Jézus azért vált kisgyermekké Betlehemben,
hogy megtanítson minket a gyermekek szeretetére.

A meg nem született gyermek - emberi magzat - az emberi faj élő tagja,
akárcsak Te vagy én,
az Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, nagy dolgokra:
hogy szeressen és szeressék.
Ezért nincs választási lehetőség, ha egy gyermek megfogant.
Egy második élet - egy másik emberi lény - van már az anya méhében.
Ennek az életnek az elpusztítása abortusszal: gyilkosság.
Éppen olyan mint bármely más gyilkosság, sőt még rosszabb is azoknál!
Mert a magzat a leggyengébb, a legkisebb, a légrászorultabb:
az anyjától - tőlem és tőled - függ a puszta léte is.
Ha a meg nem születettnek az anyja- akinek feladata, hogy óvja és táplálja életét -
szándékos elhatározása miatt kell meghalnia, ugyan ki védi meg?
Éppen ezért nevezem a meg nem születetteket a szegények legszegényebbikének.
Ha egy anya képes megöletni a méhében saját gyermekét,
elpusztítani a húsából való húst, az életéből fakadó életet, saját szerelme gyümölcsét, miért csodálkozunk a körülöttünk terjedő erőszakon és terroron?
Az abortusz - a béke hatalmas rombolója a mai világban -
a szeretet legnagyobb pusztítója. I
mádkozom mindnyájatokért, hogy kiálljatok Isten mellett,
az élet és a család mellett, és hogy megvédjétek a magzatokat.
Imádkozzunk!Lisieux-i Szent Terézről

"Ha keresztényi életet él az ember, akkor az biztosítja hitének növekedését.
Sok szent járt elottünk, hogy vezessen minket.
De én azokat szeretem, akik egyszeruek, mint Szent Thérése de Lisieux, Jézus kis virága.
Ot választottam névadómnak, mert hétköznapi dolgokat tett nem hétköznapi szeretettel."

 


munkájukról

"Mindenekelott szerzetesnovérek vagyunk, és nem szociális segítok, tanárok, ápolónok vagy orvosok. A különbség köztünk, és a szociális gondozók között az, hogy ok valamit cselekszenek, mi pedig Valakinek. Jézust szolgáljuk a szegényekben. Minden, amit csinálunk, Jézusért van. Életünknek ez az értelme. A nap 24 órájában Jézust szolgáljuk."

 

 

 

Módosítás dátuma: 2014. február 07. péntek, 10:07